Startpagina
Mail Marjan Janssen
Mail Marjan
Homepage NWP
Privacy Policy
Links
Startpagina
Marjan Janssen
Praktijkruimte
Contact
Bereikbaarheid
Privacy Policy
Links
Natuurgeneeskunde
Voeding
Fytotherapie
Bachbloesem
Lichaamsgericht werk
Spagyriek
Toepassingen
Werkwijze
Behandeling
Nazorg
Tarieven
Vergoedingen
Nieuws / Artikelen
Hooikoorts
Luister naar je lichaam
Wat is CBD?
EHBO Op vakantie
Natuurlijke EHBO
Wondverzorging
Brandend maagzuur
Wat laat je.....

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Marjan Janssen

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Marjan Janssen  info@marjanjanssen.nl

Aangesloten bij Beroepsvereniging NWP  Lidmaatschapsnummer P1687

Privacy Policy

Als Natuurgeneeskundig therapeut en lid van de beroepsvereniging NWP hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze korte toelichting op de toegepaste Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.


Dit wil zeggen dat ik:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in mijn Privacy beleid;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Om uw uitdrukkelijke toestemming vraag voor de verwerking van uw persoonsgegevens middels een te ondertekenen privacy document ;

- Passende technische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Dat ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze zal respecteren.


Indien u vragen heeft met betrekking tot de toegepaste Privacy Policy, of contact met mij wenst op te nemen hieromtrent kan dit natuurlijk altijd.